<!-- signon --> <STYLE type=text/css>A { TEXT-DECORATION: none } A:visited { TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff8000; TEXT-DECORATION: underline } A:active { TEXT-DECORATION: none } </STYLE>

המסע | מאמרים | גלריה  

Tuesday, July 18, 2006

ורשה - טיקוצ'ין - לופוחובה - טרבלינקההיום השני
טיקוצ'ין
טיקוצ'ין, או טיקטין, עיירה יהודית אופיינית, שהיתה מרכז דתי ותרבותי, אשר קהילתה הושמדה כמעט לחלוטין ממוקמת מצפון מזרח לוורשה ליד ביאליסטוק.
עיר מרכזית בהווי היהודי של פולין. טיקוצ'ין היתה אחד ממקומות הכינוס של ועד 4 הארצות, שכלל נציגי יהדות של מדינות הגולה. מטרת כינוסי הועד היתה לקבוע קוד התנהגות משותף לקהילות היהודיות בגולה, תוכנית לימודים בישיבות, הנחיות כלליות ופורום להעברת מידע ועדכונים בין הקהילות עבור כלל יהודי הגולה במדינות השונות. הועד התכנס 4-5 פעמים בשנה. בעיירה התקיימה פעילות ציונית ענפה. התקיימו בה תנועות נוער רבות, ורמת הפעילות הציונית בעיירה דמתה לזו של וארשה, על אף היותה עיירה קטנה.

בית הכנסת
בית הכנסת של העיירה, מציג את עושרה של הקהילה בטיקוצ'ין. הוא עשיר בעיטורים וקישוטים. בית הכנסת לא הושמד, אלא נותר כפי שהוא כיוון ששימש מחסן עבור הגרמנים.
צילומי בית הכנסת בטיקוצ'ין גוגל תמונות. פליקר


השמדת יהודי טיקוצ'ין
טיקוצ'ין מהעיירות הראשונות בהן בוצעה השמדה המונית. לקראת מועד ההשמדה נודע כי הגרמנים כורים בורות ביער הסמוך, אך לא היתה כל וודאות בדבר מטרת בורות אלו. תהליך ההשמדה של יהודי טיקוצ'ין אירע מוקדם יחסית, כ- 10 חודשים לפני תחילת ההשמדה העיקרית. תושבי העיר התבקשו ע"י הגרמנים להתכנס במועד מוגדר בכיכר העיירה, כיכר בה ביקרנו. התושבים התייעצו עם רב העיירה האם להתכנס לפי בקשת הגרמנים או שלא לשתף פעולה, והרב יעץ לקהילה לשתף פעולה, שכן זכר לטובה את התנהגות הגרמנים בימי מלחה”ע. כל יהודי העיירה מלבד הנכים והזקנים כונסו בכיכר העיר והובלו במשאיות וברגל אל יער לופוחובה הסמוך. התזמורת המקומית נגנה. טרם נשמע אז על רצח המוני, ולא היה ידוע כי זה גורל הקהילה. ב- 25/08/1941 הובלו היהודים ע"י עוצבות המבצע הגרמניות "האיינזצגרופן", להשמדה המונית בבורות ירי. כל 10 דקות יצאה משאית ועליה יהודים לעבר הבורות. ביום הראשון הובלו כל אלו שיכלו ללכת בקלות ולא עיכבו את התהליך. הם נורו ונרצחו בבור הירי הראשון. ביום השני הושלמה ההשמדה כשנאספו כל הנכים והזקנים והובלו לבור הירי השני, שם נרצחו גם הם. לאחר כשבועיים הגיעו הגרמנים פעם נוספת וביצעו חיפוש בעיירה וביערות כדי למצוא ניצולים, ומצאו כ-150 נוספים שהובלו אף הם להריגה. מקהילה בת כ-2,500, נותרו 17 איש. אחת מהם נרצחה בהמשך, והשאר, 16 העדים האחרונים לקהילת טיקוצ'ין המפוארת. מספרים כי במשך ימים אחרי הרצח רעדה האדמה ביער באיזור הבורות. נסענו אל יער לופוחובה בעקבות יהודי העיר אל הנותר מבורות הירי. הגענו בנסיעה איטית אל תוך היער, לראות את שרידי בורות הירי. 3 מתחמים מגודרים.
בשנת 1943 הקימו הנאצים את יחידת 1005, ששמה לה למטרה השמדת הראיות לרצח ההמוני. היחידה עברה בכל אותם אתרים של רצח המוני, ובמשך חודשים שרפה כל זכר לגופות ולהרג עד שלא נותר דבר. ואכן, מלבד עשב שיחים ועצים אין זכר לנרצחים.
ליד הבור המרכזי הוקמו 2 אנדרטאות. הראשונה הוקמה ע"י הפולנים מציינת בפולנית כי במקום זה נרצחו אזרחים פולנים. האנדרטה השנייה ועליה תבליט בצורת מגן דוד הוקמה מאוחר יותר ע"י יהודים ושם בעברית ובפולנית כתוב סיפור יהודי טיקטין שקיימו חיי קהילה מ 1522 ועד 1941 שנה שבה נרצחו כאן.

טרבלינקה
מחנה ההשמדה טרבלינקה נמצא כ-60 ק"מ מורשה וכ-4 ק"מ מהכפר טרבלינקה, לא הרחק ממאלקיניה, שבה תחנת רכבת על קו מסילת הברזל הראשית ורשה-ביאליסטוק. המחנה מוקם באזור דליל אוכלוסין מכוסה יער ומוסתר בחורש סביב.
מחנה ההשמדה הוקם באביב 1942 ליד מחנה העונשין והעבודה טרבלינקה, שהיה קיים לפני כן, ומכאן בא שם המחנה המוקם: טרבלינקה II. לבנית המחנה נוצל כוח עבודה של אסירי מחנה העונשין טרבלינקה I, שייעוד המחנה החדש הוסתר מהם. המחנה החדש השתרע על שטח של כ-200 דונם והוקף בגדר תיל דוקרני בגובה של יותר משלושה מטרים. האסירים הצטוו לשים ענפי אורן בין חוטי התיל ומתחתם נטעו עצים כדי להסתיר את המתרחש בתוך המחנה. לאורך הגדר הוקמו מגדלי שמירה ונחפרה תעלה ברוחב שלושה מטרים. פנים המחנה על מתקניו נבנה אך ורק על-ידי האסירים היהודים.
בתכנון המחנה הושקע מאמץ רב על-מנת למנוע אפשרות של ניצולים שהיו עדים להשמדה. המחנה חולק בפנים לשני חלקים: באחד מהם הוקמו צריפי המגורים עבור הצוות הנאצי, מחסנים ובתי-מלאכה, ובחלק השני, המבודד משאר המחנה בגדר גבוהה, עמדו תאי הגזים (בתחילה שלושה ובהמשך התווספו אליהם עשרה נוספים). שטח של תא היה 16 מ"ר. עוד היו צריפי המגורים של האסירים היהודיים אשר נמצאו כשירים להעסקתם בעבודות הנחוצות לניהול המחנה ומשום כך הושארו זמנית בחיים.
סעו לטרבלינקה הלינה בירנבוים
קרא יותר...
תמונות מאוסף MSN

ארוחת ערב

יציאה משותפת למסעדה במרכז העיר, המסעדה נמצאת במרתף, העיצוב עתיק עם הרבה עץ ואביזרי מתכת. עורכים שולחן ארוך, הארוחה [ כשרה לדתיים שבקבוצה הובאה מהארץ מבית חורון 'מבושלת' ואוחסנה במיכלים מקוררים ] מוגשת באיטיות. העייפות, מראות וחוויות היום משפיעים על כולם. בכל זאת לא מוותרים ואחרי הארוחה יוצאים לסיור בעיר העתיקה, חוזרים במוניות למלון.

3 Comments:

Blogger ddumping said...

Hmm I love the idea behind this website, very unique.
»

10:18 PM  
Blogger dronbyfoto said...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»

8:48 AM  
Blogger yo4rker said...

Greets to the webmaster of this wonderful site! Keep up the good work. Thanks.
»

8:13 AM  

Post a Comment

<< Home