<!-- signon --> <STYLE type=text/css>A { TEXT-DECORATION: none } A:visited { TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff8000; TEXT-DECORATION: underline } A:active { TEXT-DECORATION: none } </STYLE>

המסע | מאמרים | גלריה  

Tuesday, July 18, 2006

קרקוב

הקלק על התמונה כדי לצפות בפנורמה של כיכר העיר מגובה מגדל החצוצרה

היום החמישי

קרקוב Kraków
היא עיר בדרום פולין, בפי היהודים נקראת קראקא. זאת העיר השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה מהמאה השמינית, ובמאה ה-11 הפכה למושב נסיכי פולין. ב-1596-1320 הייתה קרקוב בירת ממלכת פולין. בתקופה זו, עוד לפני שקראקוב נעשתה למושב הבישופים (בשנת 1000), הייתה צומת חשוב של נתיבי-מסחר, שהובילו ממערב למזרח ומדרום לצפון. בעיר שוכנת
האוניברסיטה היגלונית, מהעתיקות באוניברסיטאות אירופה.
בשנת 1978 הכריז אונסקו על המרכז ההיסטורי של קרקוב כאתר מורשת עולמית

בית הכנסת של הרמ"א
בשנת שי"ג (1553) בנה ר' ישראל, אבי הרמ"א, בית כנסת לזכר אשתו, שנפטרה. תחילה היה בית הכנסת בנוי מעץ ובדליקה, שנפלה בעיר ואכלה חלק מן הרובע היהודי נשרף גם בית הכנסת הזה . אז הקים ר' ישראל במקומו (1557) בית כנסת חדש מאבן והוא שימש גם אכסניה לישיבת בנו. בית הכנסת זה ידוע בשם "בית כנסתשל הרמ"א". ברובע היהודי היה קיים עד אז בניין של בית כנסת שנבנה כמאתיים שנה לפניו,ולכן נקרא בית כנסת של הרמ"א בכל המסמכים ותעודות הקהילה בכינוי "החדש" כדי להבדיל בין הישן. בכותל הדרומי נקבעה טבלת אבן ועליה כתובת זיכרון: "האיש ר' ישראל בר' יוסף ז"ל עוז התאזר לכבוד הקב"ה ולזכר אשתו מלכה בת ר' אלעזר תנצב"ה, בנה מנכסי עזבונה זה מקום בית אל לפרט ולפרשת שוב"ה ה' רבבות אלפי ישראל". שנת שוב"ה - שנת שי"ג היא שנת פתיחה בית הכנסת. נשתמרו העתיקות והאוצרות בתוך ארונות ספרים וארגזים. בית הכנסת של הרמ"א עמד עד מלחמת העולם השנייה. בתקופת השואה חולל "מקדש מעט" זה ונהפך לבית מגורים. לאחר שחרור קרקוב משילטון הנאצים הוחל בשיקום בית הכנסת ובראש השנה תש"ח נפתח שוב לקהל המתפללים. מימין לארון הקודש עמדה כורסה שלפי המסורת ישב בה הרמ"א, ומעליה הייתה כתובת: "מקובל אצלינו אשר על מקום זה עמד רבינו הרמ"א בעמדו לשפוך שיחו לפני הקב"ה". עם שיקום בית הכנסת חודשה גם כתובת זו

בית הכנסת הישן
בית הכנסת העתיק ביותר בפולין נמצא בקרקוב, שמו "אלטע שול" (בית הכנסת הישן). נבנה בסוף המאה ה-14, בתוך בית הכנסת נמצאים ציוריו של הצייר מאוריציו גוטליב, שחי בין השנים 1856 - 1879. בית הכנסת הישן הוא דוגמה קלאסית בפולין לבית כנסת בעל פנים המחולק לשני אגפים על ידי שני עמודי תווך שלאורך הציר המרכזי מערבי. אוצר בית המקדש היה מהעשירים ביותר בפולין, ובו היו תשמישי קדושה יקרי ערך ותעודות היסטוריות . בית הכנסת נהרס על ידי הנאצים, והוא מהמצבות היהודיות המועטות בפולין שזכו לשחזור , הוא משמש כעת כמוזיאון ליהדות פולין.

קרא אודות יהדות קרקוב...


הקלק על התמונה כדי לצפות בפנורמה של ארמון ואוול
ארוחת ערב עם מופע פולקלור
מוצ"ש, יציאה משותפת למסעדה במרכז העיר העתיקה. גם מסעדה זו ממוקמת במרתף מעוצב, בתכנית: ארוחת ערב [ ושוב, ארוחה כשרה מלאה לשומרי הכשרות בכלים חד פעמיים ] והופעת להקת פולקלור מקומית. זמרת, רקדן, רקדנית, נגנים ואפילו הדרן מתוך ריגולטו. ללהקה מצטרפים ז'אן פול ינאי וליזו [ אליעזר שפיגל - מחולל כשלימינו הזמרת ומשמאלו הרקדנית ] מסיימים לקראת חצות, חוזרים למלון במוניות.
האווירה קשה כי מתחילות להגיע החדשות מהארץ מתפזרים לחדרים לא לפני שבודקים באינטרנט את החדשות הקשות מישראל.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home